Life Without Pain
Կյանք առանց ցավի

Թեժ գիծ

Եթե Դուք ունեք քրոնիկ կամ այլ տիպի հիվանդություն, որի արդյունքում տառապում եք սաստիկ և անդադար ցավերից և չեք ստանում համապատասխան ցավազրկում, ապա կարող եք զանգահարել

099 522 533

Անհրաժեշտության դեպքում ետ կզանգահարենք:

Անցավ ապրելը Ձեր իրավունքն է:

 .